Hert yn aksje

Foar wa’t it noch net wist? De jongerein fan Masquerade Theater hat oant no ta 48 kryststikken makke foar #HertYnAksje❣ om ôf te jaan oan iensume as allinnesteande âldere minsken yn ús omjouwing❣ D’r binne mear yn’e maak, dus hawwe jo in leuke beppe, buorman âld-muoike of ien dy’t jo in hert ûnder de riem …